Danske Fagkonferencer

Faglighed – Samarbejde – Netværk

Danske Fagkonferencer skaber sammenhæng imellem forskning og hverdagen – fra det store billede, til den konkrete hverdag. Vores mål er, at lade forskellige faggrupper mødes og bringe fagligheden et skridt videre. I mødet mellem teori og praksis, brugere og udbydere.

Filosofien er den samme, uanset om der er tale om højt specialiserede tekniske områder, eller bløde områder, hvor mennesker er i fokus.

Viden, samtale og inspiration gør stærk. Formålet med vores aktiviteter er, at løfte vidensniveauet og samarbejdet gennem vidensdeling og netværk. Ofte med afstikkere til det politiske niveau. Vi afholder konferencer og andre faglige arrangementer med 30-800 deltagere såvel på eget initiativ og på opfordring og i samarbejde med relevante parter.

Hos Danske Fagkonferencer håndplukker vi med omhu de enkelte foredragsholdere under hensyntagen til
faglig soliditet, men også formidlingsevner. Vi tilstræber til enhver lejlighed at sammensætte
konferenceprogrammer, som byder på fagligt anerkendt og dygtige foredragsholdere med alsidig faglig
og erfaringsmæssig baggrund.

Vi efterstræber også så vidt muligt, at eventuelle kontroversielle emner
repræsenteres ved forskellige – og til tider modsatrettede – perspektiver.

Det er endvidere Danske Fagkonferencers målsætning at være et mødested på tværs, hvor
fagprofessionelle fra forskellige professioner og sektorer samles i et fælles forum til fordel for en fælles
indsats i forhold til de hverdagsaktuelle udfordringer og vilkår, som er at finde uanset
fagligt eller sektorielt ståsted.

Danske Fagkonferencer blev dannet i 2010 af Daniel Nyboe Andersen og Nicolaj Holm. Nicolaj Holm trak sig ud af arbejdet, da han blev direktør i Aalborg Kongres & Kultur Center. Danske Fagkonferencer drives i dag af direktør Daniel Nyboe Andersen i samarbejde med Laura Holm, der er leder af Center for Tværprofessionel Kompetenceudvikling.

Daniel Nyboe Andersen (f. 1977) er Konferencechef for Danske Fagkonferencer. Daniel har mange års erfaring med vidensformidling og planlægning, tilrettelæggelse og afvikling af konferencer og andre arrangementer. Han er tillige en rutineret konferencier/ordstyrer/moderator. Daniel er universitetsuddannet i kommunikation, og har desuden mange års organisatorisk og politisk erfaring samt betydelig erfaring som bestyrelsesleder- og medlem.

Laura M. Holm W. (f. 1979) er faglig leder af CTKU og de tilknyttede arrangementer, herunder Sundhedskonferencen, Ledelseskonferencen og Ældrekonferencen. Laura er uddannet læge i 2007 fra Aarhus Universitet og har flere års erfaring som klinisk læge på forskellige hospitaler og afdelinger samt fra almen praksis. Laura M. Holm W. er forsker og Ph.D. fellow ved University of Nordland (Norge) på det tværprofessionelle institut for forskning i Praktisk Kundskab.