Danske Fagkonferencer

Faglighed – Samarbejde – Netværk

Danske Fagkonferencer skaber sammenhæng imellem forskning og hverdagen – fra det store billede, til den konkrete hverdag. Vores mål er, at lade forskellige faggrupper mødes og bringe fagligheden et skridt videre. I mødet mellem teori og praksis, brugere og udbydere.

Filosofien er den samme, uanset om der er tale om højt specialiserede tekniske områder, eller bløde områder, hvor mennesker er i fokus.

Viden, samtale og inspiration gør stærk. Formålet med vores aktiviteter er, at løfte vidensniveauet og samarbejdet gennem vidensdeling og netværk. Ofte med afstikkere til det politiske niveau. Vi afholder konferencer og andre faglige arrangementer med 30-800 deltagere såvel på eget initiativ og på opfordring og i samarbejde med relevante parter.

Hos Danske Fagkonferencer håndplukker vi med omhu de enkelte foredragsholdere under hensyntagen til
faglig soliditet, men også formidlingsevner. Vi tilstræber til enhver lejlighed at sammensætte
konferenceprogrammer, som byder på fagligt anerkendt og dygtige foredragsholdere med alsidig faglig
og erfaringsmæssig baggrund.

Vi efterstræber også så vidt muligt, at eventuelle kontroversielle emner
repræsenteres ved forskellige – og til tider modsatrettede – perspektiver.

Det er endvidere Danske Fagkonferencers målsætning at være et mødested på tværs, hvor
fagprofessionelle fra forskellige professioner og sektorer samles i et fælles forum til fordel for en fælles
indsats i forhold til de hverdagsaktuelle udfordringer og vilkår, som er at finde uanset
fagligt eller sektorielt ståsted.